GDPR

Privatlivspolitik


Oueby.dk følger den til hver tid gældende persondataforordning, når det kommer til lagring af data, fra såvel virksomheder (kunder, leverandører m.m.) som enkeltpersoner (borger, kontaktpersoner m.m.). Vi deler og videregiver aldrig personlige eller virksomhedsmæssige data eller informationer til tredjeparter, med mindre den berørte virksomhed eller privatperson giver tilladelse hertil.

 

Vi retter os efter databeskyttelsesforordningen (GDPR), som er gældende fra 25. maj 2018.

 

Opbevaring af data

Det fremgår af GDPR, at organisationen skal have et sikkerhedsniveau, som afspejler den konkrete risiko for, at oplysningerne og data stjæles, mistes, skades eller behandles ulovligt. Oueby.dk beskytter og behandler vi de lagerede data og oplysninger forsvarligt på en computer, låst med pinkode, som kun få medarbejdere med særlig tilladelse har adgang til.

 

Privatpersoner

Hvilke data gemmer vi?

  • Navn
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Adresse
  • jobfunktion, titel, arbejdsområde

 

Formål

Data, som gemmes, bruges i forbindelse med videreformidlingen af information omkring byen, byens aktiviteter samt andet der kommer byen til gode.

 

Virksomheds-/kundedata

Hvilke data gemmer vi?

  • Kontaktpersonens navn, telefonnummer og E-mail
  • Adresse
  • praktiske informationen om virksomheden (politikker, retningslinjer m.m.)

 

Formål

Vi opbevarer data til brug under og gennem projektets forløb. Endvidere bruges de gemte data i forbindelse med evt. efterfølgende samt fremtidig samarbejde. Gemte data bliver derved udelukkede brugt i forbindelse med kontakt til kunden så Oueby.dk sikrer, at vi lever op til kundens interne politikker og retningslinjer.

 

Dine rettigheder

Indsigtsret

Du har altid retten til at få indsigt i hvilke data vi har lageret omkring dig. Ved kontakt kan vi oplyse hvilke data vi har gemt, hvor længe vi har planer om at beholde disse data og hvad formålet med forhåndenværende data er. Ønskes andre specifikke detaljer oplyst, kan vi sikkert også informere herom.

 

Ret til berigtigelse

Har vi mod forventning gemt ukorrekte data om dig eller din virksomhed, har du altid retten til at få disse ændret, så de stemmer overens med de faktiske forhold.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig eller din virksomhed, inden tidspunktet hvor vores almindelige regler om sletning indtræffer.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/kontakt/.

 

Dokumentoplysninger

Opdateret og skrevet af ABC DEsign i forbindelse med persondatapolitik 8. januar 2020.